פרופיל בלגי

את הפרופיל הבלגי ניתן לחלק לשתיי קטגוריות:
פרופיל הבלגי ה"מקורי" עשוי ברזל מגלוון וצבוע בתנור,
הפרופיל הבלגי צר יחסית ולכן מגדיל את אפשריות החלוקה והעיצוב בין המקטעים 
הקבועים לאלה הנפתחים.
לפרופיל הבלגי מברזל מספר חסרונות בהשוואה למקבילו מאלומיניום:
הפרופיל מברזל חשוף יותר לנזקי מזג אוויר ומצריך צביעה אחת ל 5-6 שנים,
מיגבלה נוספת היא שניתן להשיגו בפתיחת ציר בלבד.
פרופיל בלגי אלומיניום צר יחסית אף הוא ועמיד יותר בפגעי מזג אוויר.
אפשרויות הפתיחה שלו רבות יותר, ניתן להשיגו בפתיחת ציר, הזזה וקיפ.
אדריכלים רבים אוהבים לשלב את הפרופיל הבלגי בזכות אפשרויות העיצוב
שלו כגון אפשרויות חלוקה וזיגוג מגוונות.

1/3

 2018 © כל הזכויות שמורות  לנשל אלומיניום