2018 © כל הזכויות שמורות  לנשל אלומיניום

Opening windows

A wing window opens to the side with the
possibility of visible and concealed axes.

1/4